กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564
19.00-19.10 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK/USA
19.10-19.30 น. แนะนำหลักสูตรต่างประเทศหลังจบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์

 • หลักสูตรฝึกงาน USA, requirements, คะแนนภาษา GRE, งบประมาณ
 • เรียนต่อ ป.โท สาย Engineering, งบประมาณ
 • เรียนต่อป.โท สาย Business , งบประมาณ

19.30-20.00 น. แนะนำ Top U ด้าน Engineering USA, Entry requirements, กำหนดการรับสมัคร, คะแนนภาษา GRE ทุนการศึกษาและโอกาสฝึกงาน

 • Arizona State University
 • Corolado State University
 • Illinois Institute of Technology
 • Purdue University
 • The University of Illinois at Chicago
 • University of South Carolina
 • University of Texas-Dallas
 • University of Washington
 • Virginia Tech
 • Washington State University
 • University of California Riverside
 • University of Central Florida

20.00-20.30 น. แนะนำ Top U ด้าน Engineering UK, Entry requirements, กำหนดการรับสมัคร, คะแนนภาษา ทุนการศึกษาและโอกาสฝึกงาน

 • UCL
 • University of Bath
 • University of Bristol
 • University of Southampton
 • The University of Manchester
 • University of Birmingham
 • The University of Edinburgh
 • The University of Sheffield
 • The University of Nottingham

20.30 น. Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Engineering