งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Engineering Management / Engineering Business Management

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

13.00-13.05 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

13.05-13.45 น. แนะนำหลักสูตร รายวิชาของหลักสูตร Engineering Management / Engineering Business Management ของทุกมหาวิทยาลัยในภาพรวม

  1. University College London
  2. The University of Manchester
  3. The University of Warrick
  4. King’s College London
  5. University of Birmingham
  6. University of Leeds
  7. University of Bristol
  8. University of Southampton
  9. University of Bath
  10. University of Surrey

13.45-14.00 น. SOP และโอกาสในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ

14.00 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Engineering Management