ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Data Science/ Data Engineering/ Data Analytics/ Big Data/ AI

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  9 กันยายน 256ุ6

13.00-14.00 น. แนะนำ Ranking ด้านData Science/ Data Engineering/ BIG Data/ Data Analytics/ Artificial intelligence แนะนำโปรแกรมการเรียนแบบมีฝึกงานและไม่มีฝึกงาน กำหนดการรับสมัครและการเตรียมตัวแบบละเอียด Top U in UK, Entry requirements, การเตรียมเอกสาร SOP, IELTS ของมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา งบประมาณ งานพิเศษ และค่าครองชีพในเมืองต่างๆ

 1. University of Bath
 2. University of Birmingham
 3. University of Bristol
 4. University College London(UCL)
 5. University of Exeter
 6. University of Kent
 7. University of Leeds
 8. University of Liverpool
 9. Newcastle University
 10. University of Nottingham
 11. University of Reading
 12. University of Sheffield
 13. University of Westminster
 14. The University of Edinburgh
 15. The University of Manchester
 16. The University of Warwick

14.00 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Data Science