งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Data Science / Data Analytics

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

13.00-13.05 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

13.05-14.00 น. แนะนำหลักสูตร รายวิชาของหลักสูตร Data Science, Data Analytics และ Entry requirements, IELTS ของทุกมหาวิทยาลัยในภาพรวม

 • UCL
 • The University of Manchester
 • The University of Warwick
 • The University of Edinburgh
 • University of Bath
 • University of Leeds
 • University of Kent
 • University of Exeter
 • University of Southampton
 • University of Nottingham
 • University of Essex
 • Queen Mary University of London
 • University of Surrey
 • University of Bristol
 • University of Sheffield
 • University of Birmingham

  14.00-14.15 น. SOP และโอกาสในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ

  14.15 น.  Q&A

  สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Data Science / Data Analytics