งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Data Science / Data Analytics

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

19.00-19.45 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

19.45-20.10 น. แนะนำหลักสูตร รายวิชาของหลักสูตร Data Science, Business Analytics, Consumer Analytics, Data Analytics และ Entry requirements, IELTS ของทุกมหาวิทยาลัยในภาพรวม

    20.10-20.30 น. SOP และโอกาสในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ

    20.30 น.  Q&A

    สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Data Science / Data Analytics