งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Data Science / Data Analytics

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

13.00-13.05 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

13.05-14.00 น. แนะนำหลักสูตร Data Science, Data Analytics และ Software Engineering ในมหาวิทยาลัยที่มีฝึกงาน Entry requirements, IELTS ในภาพรวม

 • University of Bath
 • University of Southampton
 • University of Kent
 • University of Surrey
 • University of Queen Mary University of London
 • University of Essex
 • University of Middlesex
 • Northumbria University Newcastle
 • University of Hertfordshire
 • De Montfort University

  14.00-14.15 น. ลักษณะการฝึกงาน ตารางการเรียน รายได้ระหว่างฝึกงาน ข้อกำหนดต่างๆ และโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ

  14.15 น.  Q&A

  สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Data Science / Data Analytics