ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ข้ามสายจากตอนเรียน ป.ตรี

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

14.00-14.05 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

14.05-14.45 น. เจาะลึกหลักสูตรเรียนต่อ ป.โท ข้ามสาย Psychology, Data Science, IT, Logistics, Engineering

 • University of Kent
 • University of Nottingham
 • University of Surrey
 • Queen Mary University of London
 • University of Exeter
 • University of Birmingham
 • University of Sheffield
 • University of Bristol
 • Birmingham City University
 • Northumbria University Newcastle
 • Coventry University

14.45-15.00 น. SOP และโอกาสในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ

15.00 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Conversion Program