งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Business Analytics และ Data Analytics

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

13.00-13.05 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

13.05-13.10 น. แนะนำ Ranking Business Analytics, Data Analytics

13.10-14.00 น.แนะนำหลักสูตร รายวิชาของหลักสูตร Business Analytics, Data Analytics และ Entry requirements, IELTS โอกาสในการฝึกงานและทำงานหลังเรียนจบของทุกมหาวิทยาลัยในภาพรวม

 • UCL
 • The University of Manchester
 • The University of Warwick
 • The University of Edinburgh
 • University of Bath
 • University of Leeds
 • University of Kent
 • University of Exeter
 • University of Southampton
 • University of Nottingham
 • University of Essex
 • Queen Mary University of London

14.00 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Business Analytics / Data Analytics