งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Architecture

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

16.00-16.05 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

16.05-17.00 น. แนะนำหลักสูตร รายวิชาของหลักสูตรของทุกมหาวิทยาลัยในภาพรวม

  1. University College London
  2. The University of Manchester
  3. University of Sheffield
  4. University of Bath
  5. University of Kent

17.00 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Engineering Management