งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Finance Analytics / Business Analytics / Data Analytics

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565

13.00-14.00 น. แนะนำหลักสูตร รายวิชาของหลักสูตร Finance Analytics / Business Analytics / Data Analytics ในเรื่อง Entry requirements, IELTS ของทุกมหาวิทยาลัยในภาพรวม, SOP และโอกาสในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ

 • University College London (UCL)
 • The University of Warwick
 • The University of Manchester
 • King’s College London
 • Queen Mary University of London
 • Newcastle University
 • University of Leeds
 • University of Bath
 • University of Birmingham
 • University of Bristol
 • Durham University
 • University of Exeter
 • The University of Nottingham
 • The University of Edinburgh
 • University of Southampton
 • University of Kent

14.00 น. Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Finance Analytics / Business Analytics / Data Analytics