บริการด้านศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาโทเอก

PIPP Education มีบริการให้คำปรึกษา แนะนำการสมัครเรียนต่อต่างประเทศ โดยมีบริการด้วยกัน 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

เหมาะกับคนที่ต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเบื้องต้นเกี่ยวกับสมัครเรียน

เหมาะกับคนที่ต้องการคำแนะนำใกล้ชิดและเสริมความมั่นใจในการสมัคร

การันตีการตอบรับเรียนต่ออังกฤษ อย่างน้อย 1 มหาวิทยาลัย

เหมาะกับคนที่ต้องการสมัครมหาวิทยาลัยต่อไปนี้

University of Oxford, University of Cambridge, LSE, Imperial College London, University College London, University of Warwick, King’s College London

เหมาะกับคนที่มีผลตอบรับจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้ว