การเตรียมค่าใช้จ่าย

ค่าครองชีพในแต่ละเดือน ตามกฏของวีซ่าในปัจจุบันทางประเทศอังกฤษให้เตรียมเงินประมาณ £1,265 ต่อเดือน สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ภายใน London  (โซน 1 และ 2) และ £1,015 ต่อเดือน สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่นอก London  หรือ London Zone 3 ขึ้นไป ซึ่งรวมๆแล้วการศึกษาต่อ 1 ปีจะใช้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ  £25,000-40,000 (เปรียบเทียบเป็นเงินไทยประมาณ1ล้านบาทขึ้นไปโดยเฉลี่ย)  จำนวนมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย  ได้แก่

1. ค่าเทอมในแต่ละมหาวิทยาลัย (โดยปกติแปรผันตรงตาม Ranking ยิ่งอันดับสูง ยิ่งราคาสูงยิ่งขึ้น)
2. ค่าครองชีพในแต่ละเมือง
3. อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปีการศึกษา
4. รูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนและความประหยัด *หากมาเรียนระดับปริญญาสามารถทำงานพิเศษได้