1. Check list ตัวเองก่อนไป internship

การเริ่มฝึกงานในต่างประเทศอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเปลี่ยนแปลงได้ เปิดโอกาสให้ได้รับทักษะทางวิชาชีพอันมีค่า ความเข้าใจในวัฒนธรรม และการเติบโตส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวสำหรับการฝึกงานระหว่างประเทศนั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนและการจัดระเบียบอย่างรอบคอบ ในบล็อกนี้ เราจะให้คำแนะนำที่ครอบคลุมเพื่อช่วยคุณนำทางกระบวนการเตรียมตัวและใช้ประโยชน์สูงสุดจากการฝึกงานในต่างประเทศ

 

 • ศึกษาหาข้อมูล เลือกประเทศที่เราสนใจจริงๆ

– เริ่มต้นด้วยการระบุประเทศและตำแหน่งงานตรงกับความสนใจและเป้าหมายของเรา รวมถึง

พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อกำหนดด้านภาษา ระเบียบการขอวีซ่า และค่าครองชีพ เมื่อ

ประเมิน

 • สร้างเรซูเม่/CV ที่น่าสนใจ

– เริ่มการเขียนเรซูเม่ของเราเพื่อเน้นทักษะที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ และข้อมูลการเรียน

นอกจากนี้ควรเพิ่มประสบการณ์ ทักษะทางภาษา และหลักสูตรการเรียน สามารถขอคำติชม

จากอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอาชีพหรือที่ปรึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าเรซูเม่ของเราน่าสนใจและนำเสนอ

อย่างมืออาชีพ

 • ศึกษาข้อกำหนดของวีซ่า

– ศึกษาข้อกำหนดของวีซ่าสำหรับจุดหมายปลายทางที่เราเลือกให้ถี่ถ้วย เพื่อความรอบครอบ

และประโยชน์ของเราในการเดินทางไปต่างประเทศ และรวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด

 • การวางแผนเรื่องงบประมาณ

– การวางแผนทางด้านการเงินจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้น ว่าความสามรถในการไปต่าง

ประเทศเราอยู่ระดับไหน มีข้อจำกัดอะไรบ้างไหม ซึ่งจะทำให้เราเห็นปัญหาในแต่ละด้านได้ เราก็จะ

แก้ไขได้ตั้งแต่ตอนนี้

 • การจัดเตรียมที่พักและการเดินทาง:

– เรื่องที่พักและการเดินทางถือเป็นเรื่องที่ควรศึกษาไว้มากที่สุด เพราะการหาที่พักที่ถูกใจและ

การทำสัญญาเป็นเรื่องที่มีความละเอียดดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังควรเตรียมไว้มห้

เรียบร้อย และเรื่องการเดินทางในต่างประเทศนั้นถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคนในการใช้ชีวิตที่

นั่น ดังนั้นถ้าเราหาข้อมูลติดตัวไว้ก็จะช่วยให้เราสามารถเดินทางได้หลากหลายวิธี

 

 • ติดต่อ Pipp Education

– การเดินทางไป Internship Program ที่ต่างประเทศนั้น มีหลายเรื่องที่เราไม่ทราบและไม่อาจ

หาคำตอบได้ ดังนั้นเราควรหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จริงและมีความน่าเชื่อถือเพื่อข้อมูลที่

ถูกต้อง ติดต่อเราได้เลย ปรึกษาฟรี ยินดีต้อนรับทุกๆคน

 

 1. Check list เอกสาร ก่อนไป Internship

 

การเดินทางไปต่างประเทศ อาจสร้างความกังวลให้กับหลายๆคน ในเรื่องของเอกสาร เพราะมีเอกสารหลากหลายใบที่เราต้องเตรียม เรามาเช็คเอกสารที่เราควรเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปต่างประเทศกันค่ะ

 

1. เอกสารแสดงตน:

– บัตรประจำตัวประชาชน (ID) หรือใบขับขี่

– หนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

– บัตรประกันสังคมหรือเทียบเท่า (ถ้ามี)

 

2. ข้อมูลการติดต่อ:

– รายละเอียดการติดต่อของที่ปรึกษา

– ข้อมูลการติดต่อในกรณีฉุกเฉินที่จะให้กับบริษัท

 

3. เอกสารส่วนตัว:

– เรซูเม่หรือประวัติส่วนตัว

– ใบรับรองผลการเรียนหรือใบรับรอง (หากมีการร้องขอ)

– ผลงานหรือตัวอย่างผลงานของคุณ (ถ้ามี)

 

4. เอกสารทางการเงิน:

– Statement ตามที่แต่ละประเทศกำหนด

 

5. เอกสารอนุญาตทำงาน:

– ใบอนุญาตทำงานหรือวีซ่า (ถ้ามี)

– หลักฐานการมีสิทธิ์ทำงานในประเทศ (ถ้าจำเป็น)

 

6. สุขภาพและการประกันภัย:

– ข้อมูลประกันสุขภาพหรือบัตร

– เวชระเบียนที่จำเป็นหรือเอกสารการฉีดวัคซีน

– ข้อมูลการติดต่อทางการแพทย์ฉุกเฉิน

 

7. เทคโนโลยีและอุปกรณ์:

– แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ (หากจำเป็นหรือได้รับอนุญาต)

– เครื่องชาร์จและอุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

– ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือเฉพาะใดๆ ที่คุณอาจต้องใช้สำหรับการฝึกงาน

 

8. การแต่งกายและเครื่องแต่งกาย:

– ทำความคุ้นเคยกับนโยบายการแต่งกายของบริษัท

 

 

9. การขนส่งและการเดินทาง:

– วางแผนการเดินทางของ ไปและกลับจากสถานที่ฝึกงาน

– บัตรขนส่งสาธารณะหรือใบอนุญาตจอดรถ (หากจำเป็น)

 

10. ของใช้ที่จำเป็น:

– กระดาษจด ปากกา และเครื่องเขียนอื่นๆ

– เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษที่จำเป็นสำหรับการฝึกงาน

 

 

3. Check list เอกสาร Internship ใช้ในสนามบิน

 

 1. Passport ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของคุณมีอายุอย่างน้อยหกเดือนหลังจากการเข้าพัก พกทั้งหนังสือเดินทางเล่มจริงและสำเนา

 

 1. VISA : หากจำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับวีซ่าที่จำเป็นสำหรับการฝึกงานในต่างประเทศ จะไปฝึกงานเพื่อกำหนดข้อกำหนดเฉพาะของวีซ่า

 

 1. จดหมายตอบรับ/ข้อเสนอการฝึกงาน: พกสำเนาจดหมายตอบรับหรือข้อเสนอการฝึกงานจากบริษัทหรือองค์กรที่จะฝึกงาน เอกสารนี้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฝึกงาน

 

 1. กำหนดการเดินทาง: มีสำเนากำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน รวมทั้งรายละเอียดของเที่ยวบินขาไปและขากลับ ข้อมูลนี้อาจจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการย้ายถิ่นฐาน

 

 1. รายละเอียดที่พัก: พกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่พัก เช่น ใบยืนยันการจองหรือจดหมายจากองค์กรโฮสต์ที่ระบุที่อยู่ของคุณในช่วงระยะเวลาฝึกงาน

 

 1. เอกสารประกันภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีประกันการเดินทางและประกันสุขภาพที่เหมาะสม

 

4. Check list สิ่งของเครื่องใช้จำ

การเดินทางไปฝึกงานที่ต่างประเทศทำให้เราต้องอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศเป็นเวลานาน ดังนั้นอาจมีสิ่งของจำเป็นที่เราต้องพกติดกระเป๋าไปด้วย  เรามาเช็คสิ่งของจำเป็นจากประเทศไทยที่เราควรนำติดกระเป๋าไปด้วย

 • ยาประจำตัว หรือยาสามัญประจำบ้าน ( ควรเช็คกฏหมายการนำยาขึ้นเครื่องของแต่ละประเทศด้วยนะ)
 • Adapter หัวต่อปลั๊ก
 • อาหารไทยสำเร็จรูป

 

 1. Check list -Top 5 Thai restaurant in USA

 

การอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ทำให้เรานึกถึงรสชาติอาหารไทยในบางครั้ง และแน่นอนว่าอาหารไทยเมื่อใครได้ลิ้มลองก็ต้องติดใจถึงแม้เป็นคนต่างชาติ จนกระทั้งมีร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา ต่อไปนี้เป็นร้านอาหารไทยยอดนิยม 5 แห่งในสหรัฐอเมริกาที่ขอแนะนำสำหรับอาหารไทยรสเด็ด

 

 1. Pok Pok (Portland, Oregon)): ป๊อก ป๊อก เป็นร้านอาหารไทยชื่อดังที่ตั้งอยู่ในพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน มีเมนูอาหารไทยต้นตำรับที่หลากหลาย รวมถึงอาหารขึ้นชื่อ เช่น Ike’s Vietnamese Fish Sauce Wings ที่มีชื่อเสียงและข้าวซอย

 

 1. Jitlada Thai Restaurant (Los Angeles, California) : ร้านอาหารไทยจิตรลดาที่ตั้งอยู่ในลอสแองเจลิส เป็นที่รู้จักจากเมนูมากมายที่มีอาหารไทยภาคใต้แบบดั้งเดิม อาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อน เช่น Dynamite Spicy Challenge ที่มีชื่อเสียง ทำให้ลูกค้าติดใจหลายราย

 

3. Lotus of Siam (Las Vegas, Nevada): ร้านอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในร้านอาหารไทยที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา ให้บริการอาหารไทย ภาคเหนือหลากหลายรายการ

 

 1. Thai X-ing (Washington, D.C.): ร้านอาหารไทยยอดนิยมที่ให้ประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใคร ทางร้านให้บริการชุดเมนูอาหารสไตล์ครอบครัว รสชาติดั้งเดิมและใช้วัตถุดิบสดใหม่ในท้องถิ่น

 

 1. Kin Khao (San Francisco, California): ให้บริการอาหารไทยสมัยใหม่โดยเน้นที่รสชาติจัดจ้านและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เมนูมีทั้งอาหารแบบดั้งเดิมและแบบสร้างสรรค์ เช่น ไก่ทอดแกงเขียวหวาน รสชาติไทยแท้แน่นอน

 

สำหรับใครที่กำลังอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศสามารถเข้าไปอุดหนุนเพื่อนชาวไทยในอาหารไทยที่ใกล้ๆสถานที่เราอาศัยอยู่กันได้นะคะ ไปรับประทานอาหารไทยให้หายคิดถึงประเทศไทยกันเถอะ !

 

List คำถามนายจ้าง

การสัมภาษณ์งานเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลใจให้กับใครหลายคน เพราะอาจเกิดความวิตกกังวลในการตอบคำถามต่างๆ