การเดินทางไปต่างประเทศ อาจสร้างความกังวลให้กับหลายๆคน ในเรื่องของเอกสาร เพราะมีเอกสารหลากหลายใบที่เราต้องเตรียม เรามาเช็คเอกสารที่เราควรเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปต่างประเทศกันค่ะ

 

1. เอกสารแสดงตน:

– บัตรประจำตัวประชาชน (ID) หรือใบขับขี่

– หนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

– บัตรประกันสังคมหรือเทียบเท่า (ถ้ามี)

 

2. ข้อมูลการติดต่อ:

– รายละเอียดการติดต่อของที่ปรึกษา

– ข้อมูลการติดต่อในกรณีฉุกเฉินที่จะให้กับบริษัท

 

3. เอกสารส่วนตัว:

– เรซูเม่หรือประวัติส่วนตัว

– ใบรับรองผลการเรียนหรือใบรับรอง (หากมีการร้องขอ)

– ผลงานหรือตัวอย่างผลงานของคุณ (ถ้ามี)

 

4. เอกสารทางการเงิน:

– Statement ตามที่แต่ละประเทศกำหนด

 

5. เอกสารอนุญาตทำงาน:

– ใบอนุญาตทำงานหรือวีซ่า (ถ้ามี)

– หลักฐานการมีสิทธิ์ทำงานในประเทศ (ถ้าจำเป็น)

 

6. สุขภาพและการประกันภัย:

– ข้อมูลประกันสุขภาพหรือบัตร

– เวชระเบียนที่จำเป็นหรือเอกสารการฉีดวัคซีน

– ข้อมูลการติดต่อทางการแพทย์ฉุกเฉิน

 

7. เทคโนโลยีและอุปกรณ์:

– แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ (หากจำเป็นหรือได้รับอนุญาต)

– เครื่องชาร์จและอุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

– ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือเฉพาะใดๆ ที่คุณอาจต้องใช้สำหรับการฝึกงาน

 

8. การแต่งกายและเครื่องแต่งกาย:

– ทำความคุ้นเคยกับนโยบายการแต่งกายของบริษัท

 

9. การขนส่งและการเดินทาง:

– วางแผนการเดินทางของ ไปและกลับจากสถานที่ฝึกงาน

– บัตรขนส่งสาธารณะหรือใบอนุญาตจอดรถ (หากจำเป็น)

 

10. ของใช้ที่จำเป็น:

– กระดาษจด ปากกา และเครื่องเขียนอื่นๆ

– เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษที่จำเป็นสำหรับการฝึกงาน