รู้จักกับ Work Placement เรียน ป.โท UK พร้อมฝึกงาน

รู้จักกับ Work Placement เรียน ป.โท UK พร้อมฝึกงาน

Work Placement คืออะไร? หลักสูตร Work Placement เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนระดับปริญญาตรีและโท ซึ่งในบทความนี้ขอโฟกัสที่ปริญญาโท UK นะคะ หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกงานในตัวมหาวิทยาลัย หรือ องค์กรชั้นนำต่างๆ ใน UK เป็นระยะเวลา6 เดือน ถึง 1 ปี...
เรียน ป.โท ข้ามสาย เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ด้วย Pathway Programs

เรียน ป.โท ข้ามสาย เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ด้วย Pathway Programs

Pathway Programs คืออะไร คือหลักสูตรทางเลือกในการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี/โท โดยจะปูพื้นฐานสอนเฉพาะทางในวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่นักเรียนจะเข้าเรียน เน้นพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และการวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียน ความรู้ ความสามารถ...
แนะนำ 10 เว็บไซต์ตรวจภาษาอังกฤษ Online Proofreading Tools

แนะนำ 10 เว็บไซต์ตรวจภาษาอังกฤษ Online Proofreading Tools

การตรวจคำ หรือ Proofreading เป็นขั้นตอนสำคัญในการเขียนงานที่มีคุณภาพ การตรวจคำ หมายถึง การตรวจการใช้คำ ไวยากรณ์ และเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกัน การตรวจคำไม่ได้มีความจำเป็นเฉพาะนักเรียนต่างชาติเท่านั้น ในหลายๆ ครั้ง ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของภาษา...
UK ปรับเงื่อนไขวีซ่านักเรียนต่างชาติ

UK ปรับเงื่อนไขวีซ่านักเรียนต่างชาติ

สำหรับน้อง ๆ ที่จะไปเรียนต่อ UK วันนี้ พี่ๆ PIPP Education มีข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนมาอัพเดทค่ะ . วีซ่านักเรียนแบบเก่าหรือ วีซ่าTier 4 (General) and Tier 4 (Child) ได้ถูกยกเลิก โดยตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมาวีซ่านักเรียนต่างชาติที่จะไปเรียนที่ UK นั้น...
THE Times World University Ranking ใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณา

THE Times World University Ranking ใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณา

หากพูดถึงเรื่องการจัดอันดับแล้ว มีหลายหน่วยงานทางการศึกษาที่ทำหน้าที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก  หนึ่งในหน่วยงานนั้นคือ Times Higher Education โดยมีชื่อการจัดลำดับว่า THE World University Rankings  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย The Times Higher Education World...