รู้จักกับ Student Service หรือ Student Support Division ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีอะไรบ้าง

ในการเรียนต่อต่างประเทศ แต่ละมหาวิทยาลัย จะมีหน่วยงานที่ให้บริการนักเรียนต่างชาติในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรม รวมถึงการใช้ชีวิตนอกห้องเรียนด้วย ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยจะมีบริการนี้อยู่

บริการ Student Service หรือ Student Support มีดังนี้

Career Service

คือ หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเรื่องอาชีพ ในทุกๆมหาลัยของอังกฤษจะมี Career Service เพื่อช่วยให้คำปรึกษา และช่วยเหลือด้านการหางานให้นักศึกษาในมหาลัย โดยจะมีตั้งแต่ การให้คำปรึกษาในการหางานที่เหมาะกับตัวบุคคลและสาขาที่เรียนมา การเตรียมตัวสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ การสัมภาษณ์งาน และเรื่องการต่อวีซ่าหลังเรียนจบ

Work Placement

Work Placement หรือ การฝึกงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในหลายหลักสูตร หลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษาได้ฝึกงานต่อที่ประเทศอังกฤษ หลังจากเรียนจบปริญญาโท ได้ 1 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเรียนมา ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำงาน เก็บประสบการณ์ ฝึกทักษะในการทำงานจริง และยังเป็นโอกาสในการหางานต่อหลังเรียนจบที่ประเทศอังกฤษอีกด้วย ซึ่งถ้าใครสนใจโปรแกรมนี้ สามารถสมัครเรียนต่อในหลักสูตรที่มี Work Placement ของทางมหาลัยได้

Health & Mental Health

Health & Mental Health คือ ศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ ไม่ว่าจะสุขภาพหรือสุขภาพจิตของนักเรียน เพราะที่อังกฤษให้ความสำคัญกับสุขภาพของนักเรียนมาก ทุกมหาลัยจึงมีศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้นักศึกษาเข้ามารับคำปรึกษาได้ โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติที่ต้องมาใช้ชีวิต และต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ เพื่อบรรเทาความเครียดความกดดันให้นักศึกษาได้

International Student Support

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมักจะมีบริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษโดยเฉพาะ  บริการนี้จะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวีซ่า ระเบียบการเข้าเมือง การปรับตัวทางวัฒนธรรม และให้คำปรึกษาด้านภาษาด้วย

Personal Tutoring

Personal Tutoring : มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหลายแห่งกำหนดติวเตอร์ส่วนตัวให้กับนักเรียนแต่ละคน  เพื่อให้คำแนะนำและการสนับสนุนตลอดการศึกษาของนักเรียน สามารถช่วยทั้งในเรื่องทางวิชาการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกในอาชีพ และให้คำปรึกษาในเรื่องส่วนตัว

Well-being and Recreation

สถาบันหลายแห่งในอังกฤษ มีการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน โดยจะจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ชั้นเรียนออกกำลังกาย ชมรม และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ บริการนี้มีเพื่อส่งเสริม Work life balance ที่ดีให้กับนักศึกษาและบุคลากรต่างๆในมหาวิทยาลัย