Personal Statement คืออะไร เขียนอย่างไรเพื่อสมัครเรียนต่อ Top U

Personal Statement คือจดหมายแนะนำตัวที่ทำให้มหาลัยได้รู้จักเรามากขึ้น และรู้ว่าเราเหมาะกับสิ่งที่เราเลือกเรียนจริงๆ การเขียน Personal Statement นั้น เรื่องที่นำมาเขียนต้องเป็นเรื่องจริงของตัวเรา ประสบการณ์ หรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา นำมาเขียนให้น่าสนใจมากขึ้น แสดงให้ทางมหาลัยเห็นถึงทัศนคติของเราว่าเหมาะสมกับมหาลัยและสาขาที่เลือก

เนื้อหาที่ควรจะมี มีดังนี้

 • บอกเล่าตัวตนและความเป็นตัวเองของเรา ว่าเราคือใคร ความรู้และความสนใจของเราเกี่ยวกับเรื่องอะไร สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่น
 • เหตุผลที่ทำให้สนใจเรียนในสาขาวิชานี้ เขียนเหตุผลของเราจริงๆว่าทำไมราถึงสนใจเรียนในสาขานี้ อาจจะขียนเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่ทำให้สนใจในสาขาวิชานั้นๆ แล้วนำมาเขียนให้ดูดีและน่าสนใจ
 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่เคยทำ เขียนกิจกรรมต่างๆที่เคยทำที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เราสมัครเรียน พร้อมหลักฐานว่าเราเคยทำกิจกรรมนั้นๆจริงๆให้ครบ เช่น สาขาที่เราได้เรียนมา การแข่งขันต่างๆ การฝึกงาน
 • บอกถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา บอกเล่าถึงคุณสมบัติ หรือลักษณะนิสัยของเราที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของสาขาที่สมัคร
 • เหตุผลในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนี้ ทำไมจึงเลือกสาขานี้ในมหาวิทยาลัยนี้ เขียนชื่นชมมหาวิทยาลัยและหลักสูตร แล้วบอกเหตุผลที่สนใจสมัครไปที่นี่
 • เมื่อเรียนจบแล้วจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร เขียนเล่าเป้าหมายในอนาคตคร่าวๆที่จะได้ทำหลังจากได้เรียนรู้ และได้ประสบการณ์จากการเรียนที่นี่ในสาขานี้

ข้อแนะนำในการเขียน  Personal Statement

 • การจัดเรียงบทความให้มีระเบียบ อ่านง่าย
 • ตอบคำถามให้ครบ เราต้องดูให้ละเอียดก่อนว่าสาขาในมหาวิทยาลัยที่เราสมัครมีกำหนดให้เราตอบคำถามอะไรบ้าง
 • ไม่มีทัศนคติในแง่ลบต่อเหตุการณ์ หรือบุคคลอื่นๆในบทความ
 • เขียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ทางสาขากำหนด ดูเกณฑ์การเขียนให้ละเอียด บางมหาวิทยาลัยหรือบางสาขา อาจจะกำหนดจำนวนคำหรือจำนวนตัวอักษร เพราะฉะนั้นต้องเขียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
 • ตรวจ proofread ก่อนทุกครั้งเสมอ เพื่อความถูกต้องของเนื้อหาและไวยากรณ์