การเรียนต่อต่างประเทศนั้น นักเรียนหลายคนมีความสนใจในการทำงานที่ต่างประเทศหลังเรียนจบ และสนใจหาข้อมูลสาขาขาดแคลนเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนในอนาคต และประเทศยอดนิยมในการเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การเรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อ UK เรียนต่อ USA หรือเรียนต่อ Australia ซึ่งวันนี้ พี่ๆ PIPP Education มีข้อมูลสายงานเป็นที่ต้องการในออสเตรเลียมาเป็นข้อมูลในบทความนี้ค่ะ

1.Registered Nurse (พยาบาล)

เป็นอาชีพอันดับ1 ที่เป็นที่ต้องการในออสเตรเลียทั้งประเทศ ผู้ที่ต้องการทำงานเป็นพยาบาลที่ออสเตรเลียนั้น ถึงแม้ว่าจะประกอบอาชีพพยาบาลที่ประเทศตัวเองอยู่แล้วก็ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพของออสเตรเลียใหม่

2.Civil Engineering Professionals (วิศวกรโยธา ระดับเชี่ยวชาญ)

ที่ออสเตรเลียมีการขยายเมือง การสร้างถนน สร้างตึกที่มากขึ้น จึงทำให้ต้องการวิศวมาคุมงานมากขึ้น ดังนั้นสายอาชีพจึงเป็นที่ต้องการในออสเตรเลีย

3.Construction Manager (ผู้จัดการการก่อสร้าง)

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้คนเข้ามาอยู่ที่ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการก่อสร้างตึกอาคารมากขึ้นเพื่อรองรับผู้คนที่เข้ามา ทำให้งานก่อนสร้างเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในออสเตรเลียในตอนนี้

4.Software Programmer (ซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์)

เป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการในออสเตรเลียและทั่วโลก เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน และยังเป็นอีกหนึ่งสายงานที่มีค่าตอบแทนสูง

5.(คนดูแลเด็ก)

หลังจาก Covid-19 ดีขึ้น ทำให้ผู้คนต้องออกไปทำงานนอกบ้านกัน ทำให้ผู้ปกครองต้องหาคนมาดูแลลูก สายอาชีพจึงเป็นอีกหนึ่งในอาชีพที่ขาดแคลนในออสเตรเลีย และงานด้านนี้มีทั้งแบบ part-time และ full-time

6.Age and disability carers (ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ทุพลภาพ)

ผู้สูงอายุและผู้ทุพลภาพเป็นผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ และเมื่อมีผู้สูงอายุและผู้ทุพลภาพมากขึ้น ทำให้งานด้านนี้เป็นที่ต้องการมากขึ้น

7.Chefs (เชฟ)

ในประเทศออสเตรเลียอุตสาหรกรรมนี้มีการเติบโตขึ้นมาก ทำให้อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นที่ต้องการสูงในประเทศออสเตรเลีย

8.Electricians (ช่างไฟฟ้า)

ในปัจจุบันอาชีพด้านไฟฟ้าเป็นที่ต้องการอย่างมากในออสเตรเลียทั่วประเทศ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน หากใครมีทักษะในด้านนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการทำงานนี้ในออสเตรเลีย