เจาะลึกการเขียน SOP เพื่อเรียนต่อ Top U

การเขียนStatement of Purpose – SOP คือ การเขียนบรรยายความสนใจในการศึกษาต่อสาขาวิชานั้นๆ เป็นส่วนสำคัญที่สมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ (Top University) SOP ช่วยผู้พิจารณาได้เห็นภาพคร่าวๆ เกี่ยวกับตัวตนของเรา ว่าทำไมเราสนใจที่จะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้ และวัตถุประสงค์ของเราในการเรียน

 

โครงสร้างในการเขียน SOP

โครงสร้างของ SOP โดยทั่วไปแล้วจะมีความยาว1-2 หน้ากระดาษ โครงสร้างจะคล้ายกับการเขียน Essay คือ มีบทนำ (Introduction) เนื้อหา (Content) และบทสรุป (Conclusion)

ในบทนำ (Introduction) นั้นควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประสบการณ์ ความสนใจ และสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการเรียนในระดับที่ผ่านมา

เนื้อหา (Content) พูดถึงการศึกษา การแข่งขัน การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เราต้องการสมัคร เขียนบอกว่าเหตุผลว่าทำไมถึงสนใจในสายาวิชานี้

บทสรุป (Conclusion) เขียนบอกเล่าเกี่ยวกับเป้าหมายในอนาคตหากเราได้เรียนที่นี่จะเกิดประโยชน์อะไรกับเราบ้าง จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนมาไปต่อยอดได้อย่างไร

เขียนให้ทางมหาลัยรู้สึกถึงความตั้งใจของเราจริงๆ

 

เนื้อหาที่ควรมีใน SOP

  • เขียนโยงความสัมพันธ์การเรียนต่อจากระดับปริญญาตรีว่า ทำไมถึงอยากศึกษาต่อในสาขานี้ในระดับปริญญาโท: สามารถเล่าถึงประสบการณ์การเรียน หรือวิชาที่เคยได้เรียนที่ผ่านมาว่าเกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครเรียนต่อปริญญาโทอย่างไร ทำไมถึงสนใจเรียนสาขานี้ต่อในปริญญาโท
  • อธิบายประสบการณ์การทำงาน หรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่ออย่างไร เล่าถึงกิจกรรมที่เคยได้ทำที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับสายาวิชาที่สนใจสมัครเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การแข่งขัน การทำงาน หรือการฝึกงาน ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
  • แสดงให้เห็นว่าเรานั้นเหมาะกับมหาวิทยาลัยอย่างไร ทำไมมหาวิทยาลัยนั้นจึควรรับเราเข้าศึกษาต่อ บอกถึงความสามารถ หรือความถนัดของเราที่น่าสนใจ อาจจะเป็นทางด้านการเล่นกีฬา ความสามารถด้านดนตรี หรือทางด้านภาษา ให้เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เราจะเรียนต่อ
  • ประกาศนียบัตร หรือความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ (หากมี)

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pippeducationth

 

เขียนโดย Porarat Thuetong