เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อป.โทต่างประเทศคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

คือเอกสารบอกคุณสมบัติของผู้สมัครซึ่งมหาวิทยาลัยจะใช้ในการพิจารณาตอบรับเข้าเรียน เช่น ประวัติ หรือ CV, ผลการเรียน เอกสารรับรองสถานะการศึกษา เอกสารรับรองด้านวิชาการจากอาจารย์ที่เคยสอน และใบคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ในบางสาขาต้องมี Portfolio ประกอบอีกด้วย เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อป.โทมีความสำคัญในการตอบรับ เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนมากพิจารณาตอบรับจากเอกสารอย่างเดียว ไม่มีการสัมภาษณ์ (บางสาขาและบางมหาวิทยาลัยมีการสัมภาษณ์ประกอบ)

รายละเอียดของเอกสารที่กล่าวไป อธิบายอยู่ในบทความนี้ค่ะ

 

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้สมัครเรียนต่อที่ต่างประเทศต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับคนที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโท ไม่ว่าจะเป็น เรียนต่อ UK, USA, Australia แล้ว จะมีเอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่เราต้องการ ในบทความนี้ พี่ๆ PIPP Education ได้ลิสต์เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนต่อป.โทไว้แล้วค่ะ 

    1.Graduation Certificate

หนังสือรับรองการศึกษา ถ้ายังเรียนไม่จบให้ใช้เอกสารรับรองสถานะและคาดว่าจะจบแทนได้ เมื่อได้ใบจบฉบับจริงจึงนำมายื่นอัพเดทกับทางมหาวิทยาลัย

   2.Transcript

ใบแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ์หรือถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน

    3.Resume หรือ CV

CV แนะนำตัวเอง บอกประวัติการเรียน หรือการทำงานของตัวเอง

    4.Statement of Purpose (SOP) หรือ Personal Statement (PS)

บอกเล่าความเป็นตัวเอง ความสนใจ และประสบการณ์ของเราที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ สนใจสมัครเรียน โดยrujq PIPP Education ได้มีการแนะนำการเขียนไว้แล้ว สามารถดูเพื่มเติมได้ที่ การเขียน Personal Statement และ การเขียน SOP

    5. Letter of Recommendation

หนังสือรับรองจากอาจารย์ หรือหัวหน้างานสำหรับคนที่กำลังจะทำงานอยู่ มีความสำคัญมากต่อการสมัครเรียนต่อ เพราะเป็นสิ่งที่จะสะท้อนตัวตนของเราให้ทางมหาวิทยาลัย   ได้เห็นจากมุมมองที่เป็นกลางจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

    6.คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

ขึ้นอยู่กับ Requirement ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่สนใจ TOEFL, IELTS หรือผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ

.

ใครที่กำลังจะสมัครเรียนต่อ แต่ไม่มั่นใจเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร หรือการเขียน CV และ SOP ทักหาพี่ๆ PIPP Education ได้เลย พี่ๆ ยินดีให้คำแนะนำแบบละเอียด ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ