การไปฝึกงานต่างประเทศมีประโยชน์ต่อเรามากในอนาคต หลายๆคนอาจจะทราบข้อดีของการไปฝึกงานที่ต่างประเทศ แต่วันนี้พี่ๆ Pipp Edudation มีประโยชน์ของการไป  Internship Abroad ที่น้องๆหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าเราได้รับประโยชน์ในรูปแบบที่เราคิดไม่ถึง

 

  • โอกาสการทำงานและการเรียนรู้กับบริษัทระดับโลก การไปทำ Internship ใน USA จะเป็นโอกาสในการทำงานและเรียนรู้ในบริษัทหรือองค์กรที่เป็นที่น่าสนใจและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและทั่วโลก น้องๆจะได้ลองสัมผัสวัฒนธรรมองค์กรและรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย เป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการทำงานในสายงานที่เราสนใจ และสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในอนาคตของเรา
  • Resume / CV เมื่อมีข้อมูล Internship Program ต่างประเทศ ในเรซูเม่ของแสดงให้เห็นถึงความพยายามของเราที่จะก้าวออกจาก Comfort Zone ของตัวเองและแสดงให้เห็นว่าเรามีทักษะที่มีคุณค่า เช่น ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถทางวัฒนธรรม และการรับรู้ทั่วโลก ซึ่งการมีประสบการณ์ในการทำงานที่ต่างประเทศจะทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นๆได้