ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK และต้องการทราบข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเรียนต่อ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

14.30-15.30 น. แนะนำและให้ข้อมูลในหัวข้อต่อไปนี้

 • Ranking และแนวทางการเลือกมหาวิทยาลัย
 • Entry requirements และทุนการศึกษา
 • CV, SOP และ IELTS
 • เมือง ไลฟ์สไตล์ และค่าครองชีพ
 • การวางแผนงบประมาณ
 • ขั้นตอนการเตรียมเอกสารสมัครเรียน

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่แนะนำในสัมมนา

 1. Durham University
 2. Newcastle University
 3. Queen Mary University of London
 4. University College London (UCL)
 5. University of Bath
 6. University of Bristol
 7. University of Exeter
 8. University of Kent
 9. University of Leeds
 10. University of Liverpool
 11. University of Nottingham
 12. University of Reading
 13. University of Sheffield
 14. The University of Edinburgh
 15. The University of Manchester
 16. The University of Warwick

  15.30 น.  Q&A

  สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Study UK Info Session