ในการสัมภาษณ์งานแน่นอนว่าคำถามต่างๆที่เราได้รับเป็นคำถามที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วว่าคำถามสามารถพิจารณาคุณสมบัติของผู้มาสมัครได้อย่างไรบ้าง โดยด้านล่างนี้จะเป็นตัวอย่าง 5 คำถามที่ คำตอบสามารถแสดงถึงความคิดและทัศนคติเรา

 

1. Tell us a bit about yourself ?

  1. Why have you applied foe this internship?

3. Why have you applied for an internship at our company?

  1. Why do you want to work in this industry?
  2. What are youe strengths?

 

ถ้าเราสามารถฝึกฝนการตอบคำถามสัมภาษณ์ได้ก็จะทำให้เราสามารถผ่านการสัมภาษณ์ได้ง่ายแน่นอน ดังนั้นเราควรฝึกฝนทักษะการตอบคำถามของเราแข็งแรงและรูปแบบการตอบที่สร้างสรรค์